top of page

DOŁĄCZ DO NAS

Interesujesz się siatkówką?

Lubisz dążyć do osiągnięcia określonego celu?

Chcesz pokonywać swoje ograniczenia?

Swoją przyszłość wiążesz ze sportem?

Dołącz do nas już dziś!

POLEĆ NAS SWOIM ZNAJOMYM

Przyprowadź kolegę na treningi naborowe.

W zamian weźmiesz udział w losowaniu gadżetu klubowego

SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ WIĄŻESZ ZE SPORTEM?

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana i o przysługujących Pani/Pana córce/synowi/ podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana  jest UKS MKS MDK Warszawa, z siedzibą w Warszawie, Międzyparkowa 2

 2. W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana, można skontaktować się pod adresem e-mail: ania.mierzwińska@gmail.com.

 3. Administrator danych osobowych – UKS MKS MDK Warszawa -  przetwarza dane osobowe Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana na podstawie udzielonej zgody.

 4. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w zajęciach sportowych realizowanych przez UKS MKS MDK Warszawa

 5. Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

                          

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana przysługuje Pani/Panu córce/synowi/podopiecznej/podopiecznemu oraz Pani/Pana prawo do:

 • dostępu do treści danych,

 • żądania sprostowania danych,

 • żądania usunięcia danych,

 • ograniczenia ich przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest dobrowolne.

 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

bottom of page