Deklaracja członkowska MKS MDK Warszawa

Deklaracja MWZPS

Zgoda na samodzielny powrót

do domu

po zawodach

Dokumenty
obóz
Gawrych Ruda 
8 - 21 sierpnia

Ankieta epidemiologiczna

Numery kont bankowych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Dokumenty obóz 
Gawrych Ruda
26 lipca - 
8 sierpnia

 

Zgoda rodziców na udział w zajęciach

Aktualności

Statut
MKS MDK WARSZAWA

Regulamin

składek

Oświadczenie zdrowotne

NOWE

OBOWIĄZKOWE

Zgrupowanie
Rypin
Kinder 2022