top of page

Deklaracja członkowska MKS MDK Warszawa

Numery kont bankowych

Dokumenty Lubawa
6-8.01.23

Zgoda rodziców na udział w zajęciach

Zgoda na samodzielny powrót

do domu

po zawodach

Regulamin
Lubawa
6-8.01.23

Regulamin

składek

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Deklaracja MWZPS

Statut
MKS MDK WARSZAWA

bottom of page