Deklaracja członkowska MKS MDK Warszawa

Deklaracja MWZPS

Zgoda na samodzielny powrót

do domu

po zawodach

Ankieta epidemiologiczna

Numery kont bankowych

Obóz letni
24.07 - 6.08
Gawrych Ruda

Zgoda rodziców na udział w zajęciach

Aktualności

Obóz letni
6-27.08
Gawrych Ruda

 

Regulamin

składek

Oświadczenie zdrowotne

NOWE

OBOWIĄZKOWE